The Way 2 Life
  TANRI SİZİ SEVİYOR MU?
 


Soru: Bazen merak ediyorum acaba, Tanrı beni seviyor mu? Eğer kendisi bu kadar çok sevgi dolu bir Tanrı ise, dünya'da bu kadar çok acı ve üzüntü neden vardır?

Yanıt: O'nun kitabında, yani Kutsal Kitap'ta, Tanrı, bütün bu acı ve üzüntülerin bizim günahlarımızdan dolayı meydana geldiğini belirtmektedir. Doðrudur, Tanrı kendi sevgisini bütün dünyaya gösterecektir, okuduğumuz gibi, Kutsal Kitap'taki en çok kullanılan ayetlerin birisinde; Ama sadece O'na inananlar için, tabii ki: ayetler derki:

  Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
  İncil, Yuhanna 3:16
Aynı zamanda Kutsal Kitap der ki:  
 

Rab kötü adamın yolundan tiksinir; fakat doğruluğun ardından gideni sever.

  Süleymanın Meselleri 15:9

Başka bir ayet'te şöyle der;

 
  Çünkü Rab doğruluğun yolunu bilir, fakat kötülerin yolu yok olur.
  Mezmurlar 1:6

Soru: Ama ben kötü değilim. Ben iyi ve dürüst bir insanım. Eminim ki, yaşantımdaki yaptığım iyilikler, yaptığım kötülüklere nazaran daha da ağır basacaktır. Bu ayetler nasıl olur da bana uyar?

Yanıt: Tanrı'nın standart doğruluğu'na göre, Tanrı tarafından en dürüst İnsan'a bile bakıldığı zaman Cehenneme gidecek olan umutsuz bir günahkar olarak görünür. Kutsal Kitap öğretir ki; Hiç kimse Cennete gidecek kadar yeterli bir şekilde iyi değildir. Aksine, hepimiz günahkârız ve Tanrı'nın huzurunda suçluyuz.

 

Yazılmış olduğu gibi: "Doğru olan kimse yok, bir kiği bile yoktur. Anlayan kimse yok, Tanrı'yı arayan kimse yok.

 

Romalýlar 3:10-11

   
 

Yürek her şeyden daha çok aldatıcıdır, ve çok çürüktür; onu kim anlayabilir?

  Yeremya 17:9
   

Soru: Eğer ben Tanrı'nın görüþüne göre kötü biriysem, Tanrı bana ne yapar?

Yanıt: Kutsal Kitap'ın yani Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşmanın öğretilerine göre, dünyanın sonu geldiği zaman bütün kötüler Cehennem denilen yerde olacak olan sonsuz cezalandırmanın altında kalacaklardır. Kutsal Kitap'taki Eski Antlaşma'da ayetler der ki.

 

Çünkü öfkemde bir ateş alevlendi, ve Cehennem'deki ölüler diyarının dibine kadar yanıyor, ve dünya'yı ve onun mahsulünü yiyip bitiriyor. Ve dağların temellerini tutuşturuyor. Üzerlerine kötülükler yığacağım; Oklarımı onlara karşı tüketeceğim; Kıtlıktan bitecekler, ve ateşli sıcakla, ve acı helakla yenilip bitirilecekler; Ve toprakta sürünenlerin zehiri ile Canavarların dişlerini onlara karşı göndereceğim.

  Tesniye 32: 22-24

Soru: O, hadi canım! Cehennem gerçek değildir, öyle değil mi? mutlaka durum o kadar da kötü deðildir.

Yanıt: Kesinlikle, Cehennem gerçektir, ve durum Rab İsa Mesih'i Kurtarıcısı olarak tanımayan için, o kadar da kötüdür. Kutsal Kitap, Cehennem hakkında bir çok belirtmeler yapmıştır. Belirtmelere göre hem sonsuz hemde ebedi acılardan oluşmaktadır.

 

Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi, ateş gölüne atıldı.

  Esinleme 20:15
 

Çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelip kötü kişileri doğruların arasından ayıracaklar ve onları kızgn fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.

  Matta 13:49-50
 

Bütün bunlar, Rab İsa'nın alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüðü zaman olacak. Rab'bimiz İsa, Tanrı'yý tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. Böyleleri, O'nun varlýðýndan ve gücünün yüceliğinden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Bütün bunlar, Rab'bin kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda hayranlık uyandırmak üzere geldiği gün olacaktır.

  Pavlus'un Selaniklilere İkinci mektubu 1:7-9

Soru: O çok kötü! Acaba Tanrı niye Cehennem'i yarattı?

Yanıt: Cehennem çok kötüdür, ve oluşunun nedenine gelirsek, çünkü Tanrı insanlığı yarattı ki, yaptıkları hareketlerinden dolayı Tanrı'ya karşı sorumlu olsun. Tanrı'nın kusursuz yargılanması, bütün yapılan günâhların hepsinin bedelinin ödenmesini gerektirmektedir.

 

Çünkü günahýn ücreti ölüm, Tanrı'nın armaðanı ise Rab'bimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.

  Romalılar 6:23
 

Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü, yaptýklarýmýzýn karşılığını almak için her birimizin Mesih'in yargı kürsüsü önünde görünmesi gerekir.

  2. Korintliler 5:10
 

Size şunu söyleyeyim, insanlar, söyleyecekleri her boş söz için yargı gününde hesap verecekler.

  Matta 12:36

Soru: Bu, dünyanın sonu geldiğinde herkes yargılanmak için tekrar canlandırılarak, yargılandıktan sonra Cehennem'e gönderilecek mi demek istiyor?

Yanıt: Gerçekte öyle demektir. Ama bunun dışında bir çare vardır. Bu da, lanetleme'ye dayanabilecek birisini bulabilmektir. Bu yerimize geçebilecek olan birisi, Tanrı'nın Kendisi'dir. Dünya'ya İsa Mesih olarak gelen Tanrı'nın gazabına dayanmak üzere, Kendisi'ne inananların hepsinin yerine geçendir.

 

Hepimiz koyunlar gibi yolu şaşırdık; her birimiz kendi yoluna döndü; ve RAB hepimizin fesadını O'nun üzerine koydu.

  İşaya 53:6
 

Fakat günâhlarımızdan ötürü O yaralandı, fesatlarımızdan ötürü O zedelendi; selametimiz için olan ceza onun üzerine indi; Ve onun bereleri ile biz şifa bulduk.

  İşaya 53:5
 

Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günâhlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.

  1. Korintliler 15:3,4
 

Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günâh yaptı.

  2. Korintliler 5:21

Soru: Şimdi siz şunu mu demek istiyorsunuz; eğer ben Mesih'i benim Kurtarýcým olarak kabul edersem, benim bütün günahlarýmýn bedelini ödeyerek benim yerime cezalandırılmış olduğundan, artık benim Cehenneme gitmek korkusunda kalmama gerek yok mu?

Yanıt: Evet, öyle! Eğer ben Mesih'i benim kurtarıcım olarak kabul edersem, sanki Tanrı'nın yargılama kürsüsünün önüne çıkmış gibi olurum. Mesih benim yerime vekilim olarak bütün günahlarımın bedelini ödemiştir.

 

Oğul'a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul'un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır.

  Yuhanna 3:36

Soru: Peki O'na inanmak ne demektir? Eğer ben bütün Kutsal Kitap'ın Mesih'in kurtarıcı olduğuna dair söylediklerini kabullenirsem, Cehenneme gitmekten kurtulurmuyum?

Yanıt: Mesih'e inanmak demek, Kutsal Kitap'taki doğru olanları kabullenmekten daha fazladır. Demektir ki benim bütün hayatım O'na bağlanmıştır. Demektir ki ben yaşantıma ait olan her şeyle Kutsal Kitap'ın doğruluklarına güveniyorum. Demektir ki ben günahlarımdan dönerim ve Mesih'e Rab'bim olarak hizmet ederim.

 

Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.

  Matta 6:24
 

Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün Öyleki, Rab size yenilenme fırsatları versin.

  Elçilerin İşleri 3:19

Soru: Şimdi siz şunu mu demek istiyorsunuz yani, İsa'dan başka Cehennem'den kurtulmanın hiç bir yolu yoktur? Peki ya öbür dinler için ne diyorsunuz? O, öbür dinlerden olanlarda mý Cehennem'e giderler?

Yanıt: Evet, gerçekten öyledir. Onların kurtulamayacakları bir gerçek vardır bu gerçekte şudur, Tanrı hepimizi kendi günâhlarımızdan sorumlu tutar. Tanrı isterki, bizler kendi günâhlarımızın bedelini kendimiz ödeyelim. Öbür dinler, bu dinleri takip edenlerin günâhlarını üstlenerek ödeyebilecek bir vekili sağlayamazlar. Mesih bu günâhların bedelini üstlenecek tek kişi olmakta ve tek kurtarıcımız olmaktadır.

Başka bir kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. Elçilerin İşleri 4:12

 

İsa ona, yol, gerçek ve yaşam ben'im dedi. Benim aracýlýðým olmadan Baba'ya kimse gelemez.

  Yuhanna 14:6
  Ama günâhlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günâhlarımızı baðýþlayýp bizi her kötülükten arındıracaktır.
  Yuhanna'nın birinci mektubu 1:9

Soru: Şimdi ben umutsuzum. Cehennem'e gitmek istemiyorum. Ne yapabilirim?

Yanıt: Hatırlamanız lâzım size yardım edebilecek tek kişi Tanrı'dır. Kendinizi toplayarak Tanrı'nın merhametine bırakmanız gerekmektedir. Bir günâhkâr olarak kendinizin umutsuz halini görüp, gönülden gelen bir yakarışla Tanrı'nın sizi kurtarmasını isteyiniz.

 

Vergi görevlisi ise uzakta durmuş, gözlerini göğe doğru kaldırmak bile istemiyor, ancak göğsünü döverek, 'Tanrım, ben günâhkâra yardım et' diyormuş.

  Luka 18:13
 

Onları dşıarı çkararak, "Efendiler, kurtulmak için ne yapmak gerek?" diye sordu. Onlar, "Rab İsa'ya iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz" dediler."

  Elçilerin İşleri 16:30,31
  Rab'de yakaran herkes kurtulacaktýr.
  Romalýlar 10:13
Soru: Eğer Mesih hakkında çok az şey biliyorsam O'na nasıl inanabilirim?

Yanıt: Harika bir şekilde, Rab İsa'dan geçerek bizi kurtaran Tanrı'dır ve O'na inanmak için verilen güçlü inancı da veren O'dur. Tanrı'ya dua Edebilirsiniz ki, O size sizin kurtarıcınız olarak İsa Mesih'e olan güçlü inancı versin.

 

İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin baþarýnýz deðil, Tanrı'nın armağanıdır.

  Efesliler 2:8

Özellikle Tanrı Kutsal Kitap'ın başından sonuna kadar bize bu güçlü inancı vermeye çalışmaktadır. Böylelikle, eğer siz Tanrı ile olan ilişkinizde ebedi yaşam hakkında ciddiyseniz, elinize geçen her fırsatı iyi bir şekilde değerlendirerek Kutsal Kitap'tan işitir ve okursunuz, ki bu da Tanrı'nın tek doğru olan Söz'üdür. Bu broşürdeki ayetler özel olarak belirlenmiştir. Yazılmış olan her ayete tüm kalbinizle önem veriniz.

 

Demek ki iman, haberi duymakda Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur.

  Romalılar 10:17

Soru: Bu, benim her şeyi Tanrı'ya teslim edeceğim anlamına mı geliyor?

Yanıt: Evet. Tanrı bizim kendisine tamamıyla alçak gönüllü olarak gelmemizi ister, bizim günâhkârlığımızın ve acizliğimizin doğruluğunu kabullenerek, tamamen Kendisine güvenmemizi istemektedir.

 

RAB diyor; fakat ben ona, düþküne, ve ruhu kırık olana, ve sözümden titreyen adama bakarım.

  İşaya 66:2b

Bizler günâhlarımızı severiz çünkü bizler günâhkarız. Onun için de, bizim günâhlarımıza karşın güçlü bir nefretle Tanrı'ya dua etmeye başlamamız gerekmektedir. Ve eğer biz gerçekten Ebedi Yaşam'ı arzuluyorsak, aynı zamanda bizler Tanrý tarafýndan doğrulaştırılırken günâhlarımızdan vazgeçmeye başlarız. Biliyoruz ki kendi günâhlarımız bizi Cehenneme gönderir.

 

Tanrı, her birinizi kötü yollarından döndürüp kutsamak için Kulunu ortaya çýkarýp önce size gönderdi.

  Elçilerin İşleri 3:26

Soru: Ben henüz hazır olup olmadýðýmý bilmiyorum. Düþünmek için biraz zamana ihtiyacým var.

Yanıt: Belki sizin fazla zamanınız yoktur. Bir şey varki bu da, belki yarını görebilecek yaşantınız olmayabilir. Tanrı dünya ya ait olan şeylere güvencesini koymuş bir kişiye söylediklerini size de söyleyebilir.

 

Ama Tanrı ona, 'Behey akılsız!' demiş. 'Bu gece canın senden istenecek. Hazırladığın bu şeyler kime kalacak?

  Luka 12:20

Bir de, Kutsal Kitap dünyanın sonunun yakında geleceğini söylemektedir.

 

RAB'bin büyük günü yakındır ve çok çabuk geliyor, RAB gününün sesi! Yiğit orada acı acı bağırır. O gün gazap günüdür.

  Tsefanya 1:14,15a
 

Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rab'bin gelişi yakındır.

  Yakup 5:8

Soru: Gerçekten gazap günü ve kıyamet günü yakın mıdır? Dünya'nın sonunun ne kadar yakın olabileceğini bilebilir miyiz?

Yanıt: Evet! Yakındır. Kutsal Kitap'ta Tanrı bir çok bilgi vermiştir bu bilgiler bizlere anlatır ki dünya'nın sonu çok yakındır.

 

Kötülüklerin çoðalmasýndan ötürü, bir çoklarının sevgisi soğuyacak…. Göksel Egemenliğin bu müjdesi tüm uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyurulacak, ve son o zaman gelecektir.

  Matta 24:12,14
 

Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük mucizeler ve harikalar yaratacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiþ olanlarý bile saptıracaklar.

  Matta 24:24
 
 
   
   

Hem de Tanrı bütün evrenimizi ateşle yok edecek ve yeni gökler yaratacak ve Mesih'in yönetimiyle ve O'na iman edenlerin Ebedi sonsuzca beraber olacakları yeni bir dünya yaratacaktır.

 

Ne var ki, Rab'bin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp bitecek. Her şey bu şekilde yok olacağına göre, sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı ve Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyecektir. Ama biz Tanrı'nın vaadine göre, doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz.

  2. Petrus 3:10,13

Soru: Neden Tanrı bizlere bu uyarıyı verir?

Yanıt: Tanrı'nın eski Nineve'yi uyardığı gibi, nasıl bu büyük şehri yok edecekti ve onlara kırk günlük uyarı vermişti, Kutsal Kitap sonun yaklaştığına dair bizleri de uyarmaktadır.

 

Ve Yunus şehre girmeğe başladı, bir günlük yol yaptı, ve çağırıp dedi daha kırk gün var, ve Nineve yıkılacak.

  Yunus 3:4

Soru: Nineve'nin halkı ne yaptı?

Yanıt: Kraldan başlayarak herkes utanıp üzülerek Tanrı'nın huzurunda, günâhlarından tövbe ettiler, ve Tanrı'ya yakararak af istediler.

 

... ve insan da hayvan da, çul sarınıp Tanrı'yı kuvvetle çağırsınlar; ve herkes kötü yolundan, ve ellerindeki zorbalıktan dönsün. Kim bilir? Belki Tanrı döner ve nadim olur, ve kýzgýn öfkesinden dönerde, yok olmayız.

  Yunus 3:8,9

Soru: Tanrı onların duasını duydu mu?

Yanıt: Evet. Tanrı Nineve halkýnýn büyük çoğunluğunu kurtardı.

Soru: Ben bu yargılanmaya düşmemek için hâla Tanrı'ya yakararak kendi affımı isteyebilir miyim?

Yanıt: Evet. Bu zamanın çok az kalmasına rağmen hâla kurtuluş için zaman vardır.

 

RAB'bi bulunabilirken arayın; yakınken O'nu çağırın.

  İşaya 55:6
 

... bu kadar büyük kurtuluşu görmemezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş Rab'bi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı.

  İbraniler 2:3
 

Kurtuluşum ve izzetim Tanrı iledir. Kuvvetimin kayası ve sığnacak yerim Tanrı'dadır. Ey kavm, her vakit ona güvenin; yüreyinizi O'nun önüne dökün; Tanrı bize sığınacak yerdir. Sela.

  Mezmurlar 62:7,8


 
  Visitors 5 visitors (55 hits)